TETRA POND ALGOFIN 250ML MOT TRÅDALGER M.M

179 kr

EAN: 4004218124363Lagerstatus: I lager

Beskrivning

Säkerhetsdatablad för säkrare utrotning av trådalger och andra alger i trädgårdsdammen. Verkningssätt: Verkar effektivt mot de vanligaste algtyperna, såsom trådalger, fritt svävande alger och slemalger. Angriper speciellt algernas ämnesomsättning och förebygger vidare algtillväxt. Garanterad verkan och ofarlig för vattenväxter och fiskar vid sakkunnig användning.

Doseringsinstruktioner: Skaka flaskan före användning. Dosera med hjälp av doseringsmåttet 50 ml AlgoFinper per 1000 liter dammvatten. För optimal verkan, fördela jämnt i vattnet med en käpp. Rekommendation: Vid snabb algtillväxt, efterdosera med halva mängden 4 veckor senare.

Innehåll: 250 ml för 5000 liter dammvatten. Lösning: Verksamma ämnen per 100 ml: Monolnuron 0,75 g. Skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Innehåller formaldehyd som kan ge upphov till allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information

Vikt0.253 kg
Dimensioner4 × 7.5 × 18 cm

Varumärke

TETRA